تازه های کتاب

 

   گارنت: مفاهیم کانی شناسی، منشاء و دمافشارسنجی         

   آشنایی با روش های زمین دماسنجی و زمین فشارسنجی       

    جزوات آموزشی کارشناسی ارشد زمین آزمون                       

 

    پیام  پايگاه

جهت معرفی تازه‌های کتاب و آثار خود از طریق این پایگاه، مشخصات اثر خود را به آدرس پست الکترونیک پایگاه ارسال فرمایید.

آشنایی با کاني‌شناسي

مباحثه علمی در زمينه سنگ شناسي و علوم وابسته توسط پژوهشگران و کاربران

تصاوير مربوط به کاني ها و سنگ ها که توسط کاربران براي پايگاه ارسال شده اند

فهرست موضوعی مقالات علمي در زمينه سنگ شناسي و علوم وابسته

انجمن هاي علمي فعال در زمينه سنگ شناسي در ایران و سایر کشورها

در زمینه سنگ شناسی و علوم وابسته در ایران و سایر نقاط جهان

مجله هاي علمي - پژوهشي و ISI فعال در زمينه سنگ شناسي

در زمینه سنگ شناسی و علوم وابسته در ایران و سایر نقاط جهان

در زمینه زمين شناسي، کاني‌شناسيي،سنگ شناسی و علوم وابسته در ایران