همایش های داخلی

 

 

 

محل برگزاری همایش: سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور

تاریخ برگزاری همایش: 26و27 بهمن ماه 1389

پایگاه همایش:

   http://www.gsi.ir/Branches/Lang_fa/Page_05-11/WebsiteId_8/.html

مهلت ثبت نام:   -
آخرین مهلت ارسال مقالات: 20/10/89
تاریخ اعلام نتایج داوری: 28
/10/89


    پنجمین همایش ملی زمین‌شناسی و محیط زیست         

محل برگزاری همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

تاریخ برگزاری همایش: اسفند ماه 1389

پایگاه همایش:  http://www.iiau.ac.ir
مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقالات:   1389/7/30 (خلاصه مقالات) و 1389/9/30 (اصل مقالات)

تاریخ اعلام نتایج داوری:  1389/8/20 

 همایش های  بین المللی

September 2010 

88th Meeting of the German Mineralogical Society Münster Germany 
 

October 2010 

35th Anniversary Geology Symposium-The Department of Geological Engineering Turkey 


November 2010 

Process Mineralogy '10 Cape Town South Africa 
 

First Congress on the Maghreb Geology Tlemcen Algeria 

 

آشنایی با کاني‌شناسي

مباحثه علمی در زمينه سنگ شناسي و علوم وابسته توسط پژوهشگران و کاربران

تصاوير مربوط به کاني ها و سنگ ها که توسط کاربران براي پايگاه ارسال شده اند

فهرست موضوعی مقالات علمي در زمينه سنگ شناسي و علوم وابسته

انجمن هاي علمي فعال در زمينه سنگ شناسي در ایران و سایر کشورها

در زمینه سنگ شناسی و علوم وابسته در ایران و سایر نقاط جهان

مجله هاي علمي - پژوهشي و ISI فعال در زمينه سنگ شناسي

در زمینه سنگ شناسی و علوم وابسته در ایران و سایر نقاط جهان

در زمینه زمين شناسي، کاني‌شناسيي،سنگ شناسی و علوم وابسته در ایران