پايگاه های ایرانی

 پایگاه های کانی شناسی و سنگ شناسی

 Athena Mineralogy

 Alphabetical Mineral Reference by Jill Banfield, Berkeley

 Database of crystal structure movies by Jill Banfield, Berkeley

 Database of all crystal structures published in American Mineralogist , collated by Bob Downs

 Earthref.org Web Site for Earth Reference Data and Models

 The EUROMIN project

 GEOKEM: Geochemistry of igneous rocks

 GEOROC: global geochemical database

 Google scholar

 MetPetDB: A database for metamorphic petrology

 Mindat.org (database)

 Mineral structure database from Mineral Structures Laboratory, U. Colorado

 NAVDAT: The Western North American Volcanic and Intrusive Rock Database

 PETDB:The Petrological Database of the Ocean Floor

 PETROS Igneous Petrology Databank version 6.1

 Webmineral: Mineral Database by David Barthelmy

 XRD minerals database on-line from geologynet

 Database of zeolite structures maintained by IZA

   پایگاه های موضوعی کانی شناسی و سنگ شناسی

 Alkali-Nuts: the minerals and environment surrounding Mont Saint-Hilaire (MSH), Quebec

 Atlas of Igneous and metamorphic rocks, minerals, and textures

 Basaltic Volcanism on the Terrestrial Planets (book) thanks to M. Hirshmann for this link

 Fluid inclusions

 Franklin-Sterling Hill mining district online guide

 Granite: Rob's Granite Page

 The Graphite Page

 GERM reference model

 Info-Mine: mining information site

 Isogeochem web page

 Mineral Spectroscopy Server: Caltech

 Mineral web: 3-d diagrams of mineral structures

 Optical Mineralogy by Mickey Gunter

 MInerals under the microscope (An optical mineralogy course)

 Planetary Science Research Discoveries

 Skarns and Skarn deposits

 Terry Gordon's links to Thermodynamic software

 Tourmaline Today by Darrell Henry

 Very low-grade metamorphism Off-line for upgrading, maybe forever

 Virtual cave: the features (and minerals) without the discomfort

 Web Sites in Inorganic Chemical Thermodynamics (by Chris Bale)

  مراکز انتشارات بین المللی

 Academic Press now part of Elsevier

 American Geophysical Union Book List

 Cambridge Journals online

 Columbia University Press

 Elsevier

 Geological Society Publishing House

 Oxford University Press

 Science Direct

 Springer Verlag Geoscience page

 University of Chicago Press

 Wiley Interscience

 Yale University Press

 Balogh Scientific Books, North American agent and distributor for E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung & J. Cramer in der Gebruder Borntraeger Verlagsbuchhandlung

 Mineral Collecting and Commercial Sites

 Bob's Rock Shop

 Crystaldesigner: Downloadable demo for Mac only

 MineralCollecting.org

 John Betts Fine Minerals

 MDI Materials Data:  JADE, DATASCAN, RIQAS, and a mineral database on CD

 The Mineral Gallery: A service of Amethyst Galleries, Inc

 Mineral Collectors Page: Mineralogical Club of Antwerp, Belgium

 RockWare Earth Science Software  

 

:info@petrology.ir. 

 

 

آشنایی با کاني‌شناسي

مباحثه علمی در زمينه سنگ شناسي و علوم وابسته توسط پژوهشگران و کاربران

تصاوير مربوط به کاني ها و سنگ ها که توسط کاربران براي پايگاه ارسال شده اند

فهرست موضوعی مقالات علمي در زمينه سنگ شناسي و علوم وابسته

انجمن هاي علمي فعال در زمينه سنگ شناسي در ایران و سایر کشورها

در زمینه سنگ شناسی و علوم وابسته در ایران و سایر نقاط جهان

مجله هاي علمي - پژوهشي و ISI فعال در زمينه سنگ شناسي

در زمینه سنگ شناسی و علوم وابسته در ایران و سایر نقاط جهان

در زمینه زمين شناسي، کاني‌شناسيي،سنگ شناسی و علوم وابسته در ایران