آلبوم

گدازه های بالشی افیولیت ملانژ نایین، استان اصفهان

توسط: دکتر قدرت ترابی

توده اسکارن در میان آمفیبولیت های موجود در افیولیت ملانژ نایین

توسط: دکتر قدرت ترابی

رگه زنوتیلیت، آمفیبولیت های موجود در افیولیت نایین

توسط: نرگس شیردشت زاده

تصویر میکروسکوپی گارنت درون شیست، منطقه ده نو، شمال غرب مشهد

توسط: رامین صمدی

گارنت فنوکریست در تونالیت، منطقه ده نو، مشهد

توسط: رامین صمدی

توده اسکارن دارای گارنت، منطقه ده نو، مشهد

توسط: رامین صمدی

 

    پیام پایگاه

    شما می توانید تصاویری را که از پدیده های کانی شناسی مورد نظرتان تهیه نموده اید، با ذکر توضیحات علمی دقیق مربوط به آن و ذکر منابع، برای پست الکترونیک پایگاه ارسال نمایید تا پس از تایید بر روی پایگاه  قرار گیرند.

 

      در هنگام ارسال مطلب به کلیه نکات زیر توجه فرمایید:

1.    موضوع تصاویر می بایست در زمینه مسائل سنگ شناسی و یا کانی شناسی باشد؛

2. تصاویر باید دارای حداقل وضوح dpi 200 بوده و دارای مقیاس باشند؛

3. در ذکر توضیحات باید نام محقق و یا محققین و نیز منابع علمی مورد استفاده آورده شده باشند؛

4. مطالب از نظر علمی جدید بوده و از نتایج مطالعات شخصی تان باشد و به صورت کپی برداری از سایت ها و یا کتاب های علمی نباشد؛

5. کلیه مطالب بایست به صورت یک فایل word  تنظیم شوند و به آدرس ایمیل پایگاه ارسال گردند؛

6. مسئولیت صحت علمی کلیه مطالب علمی مندرج کاملا بر عهده محقق می باشد و پایگاه هیچ مسئولیتی را در قبال صحت مطالب مندرج و نیز رد و یا تایید آنها بر عهده ندارد؛

7. در صورت دریافت نقد و یا نظراتی در مورد مطالب ارسالی، این حق برای پایگاه محفوظ است که آنها را با ذکر نام افراد و به صورت انتخابی بر روی سایت و در کنار مطلب مذکور درج نماید (درج نقد و نظرات دوستان تنها به منظور برقراری ایجاد بحث و ارتباط علمی مفید و تعامل فکری و نظری مثبت بین محققین می باشد).