دانشگاه ها و مراکز علمی داخل و خارج کشور

    گروه های تحقیقاتی بین المللی

 ETH Zurich, Institute for Mineralogy and Petrology

 Berne: Laboratorium fur chemische und mineralogische Kristallographie

 Bristol's Centre for Experimental and Theoretical Study of the Earth's Interior

 Caltech Experimental Petrology Home Page

 Center for High Pressure Research (Stony Brook)

 COMPRES Consortium for Materials Properties Research in Earth Sciences

 Cornell Mineral Physics Lab

 European High Pressure Research Group

 GeoForschungsZentrum Potsdam (GFZ)

 Indiana University Molecular Structure Center

 The Institute Of Meteoritics, Univ. of New Mexico

 Metamorphic Studies group

 Mineralogisch-Petrographisches Institut, Universitat Basel

 Mineral transformations: A European Union TMR Network

 Natural History Museum (London) Dept. of Mineralogy

 Environmental Mineralogy, Notre Dame

 Frank Spear's research group

 Stanford Earth Sciences HP-UHP Study group

 Texas A&M

 Trofimuk United Institute of Geology, Geophysics and Mineralogy, Russia (in English)

 University of Cambridge, mineral research groups

 UCLA Petrology group

 UCLA National Ion Microprobe SIMS laboratory

 University of Maryland at College Park Laboratory for Crustal Petrology

 Isotope Geochemistry Laboratory
Laboratory for Mineral Deposits Research
University of Washington, Petrology/Mineralogy/Geochemistry

 The Volcanic & Magmatic Studies Group of Min. Soc. and Geol. Soc. London

 Dave Waters' page

 

 

آشنایی با کاني‌شناسي

مباحثه علمی در زمينه سنگ شناسي و علوم وابسته توسط پژوهشگران و کاربران

تصاوير مربوط به کاني ها و سنگ ها که توسط کاربران براي پايگاه ارسال شده اند

فهرست موضوعی مقالات علمي در زمينه سنگ شناسي و علوم وابسته

انجمن هاي علمي فعال در زمينه سنگ شناسي در ایران و سایر کشورها

در زمینه سنگ شناسی و علوم وابسته در ایران و سایر نقاط جهان

مجله هاي علمي - پژوهشي و ISI فعال در زمينه سنگ شناسي

در زمینه سنگ شناسی و علوم وابسته در ایران و سایر نقاط جهان

در زمینه زمين شناسي، کاني‌شناسيي،سنگ شناسی و علوم وابسته در ایران