جزوات آمادگی آزمون کارشناسی‌ارشد  و دکتري

جزوات آمادگی آزمون کارشناسی‌ارشد  و دکتري زمین‌شناسی سال 94- 1393

 

 با توجه به استقبال دانشجویان و داوطلبان آزمون تحصیلات تکمیلی رشته زمین‌شناسی از ارائه ویراست اول، دوم، سوم و چهارم مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی‌ارشد زمین‌شناسی، گروه زمین‌ آزمون در هشتمين سال انتشار جزوات کارشناسی‌ارشد و دکتري زمین‌شناسی، این مجموعه را با توجه به مصوبه شورای نظارت و برنامه‌ريزی آزمون تحصيلات تكميلی ویژه آزمون سال 94-1393 تقدیم علاقه‌مندان می‌کند. گروه زمین آزمون به پشتوانه تجربیات گذشته و با همکاری دانشجویان دانشگاه‌های برجسته کشور اقدام به ارائه مجموعه‌ای بی‌بدیل نموده تا هیچ داوطلبی نگران منابع آزمون کارشناسی‌ارشد زمین‌شناسی نباشد. گروه زمین آزمون با تهیه جزوات شرکت در آزمون کارشناسی‌ ارشد زمین شناسی بر آن است تا یاریگر شما در رسیدن به این هدف باشد. گروه مؤلفین رابطه مستقیم توکل به خدا و کاهش اضطراب را در تمامی آزمون‌های زندگی و تحصیلی تجربه کرده‌اند و آن را به تمامی داوطلبان توصیه می‌کنند.

 

 

 

آشنایی با کاني‌شناسي

مباحثه علمی در زمينه سنگ شناسي و علوم وابسته توسط پژوهشگران و کاربران

تصاوير مربوط به کاني ها و سنگ ها که توسط کاربران براي پايگاه ارسال شده اند

فهرست موضوعی مقالات علمي در زمينه سنگ شناسي و علوم وابسته

انجمن هاي علمي فعال در زمينه سنگ شناسي در ایران و سایر کشورها

در زمینه سنگ شناسی و علوم وابسته در ایران و سایر نقاط جهان

مجله هاي علمي - پژوهشي و ISI فعال در زمينه سنگ شناسي

در زمینه سنگ شناسی و علوم وابسته در ایران و سایر نقاط جهان

در زمینه زمين شناسي، کاني‌شناسيي،سنگ شناسی و علوم وابسته در ایران