برنامه درسي در مقطع كارشناسي‌ ارشد

عنوان درس‌ها (مقطع کارشناسی‌ارشد)

دروس کمبود دوره کارشناسیارشد

نام درس

واحد عملی واحد نظری

ترمودینامیک

۰

۲

آمار و احتمالات

۰

۳

 

دروس الزامی دوره کارشناسیارشد

نام درس

واحد عملی واحد نظری

پترولوژی سنگ‌های آذرین ۱

۱

۲

پترولوژی سنگ‌های آذرین ۲

۱

۲

پترولوژی سنگ‌های دگرگونی

۱

۲

ژئوشیمی پیشرفته

۰

۳

ماگماتیسم و دگرگونی ایران

۰

۲

ذادیوکریستالوگرافی

۰

۲

ژئوکرونولوژی

۰

۲

 

دروس اختیاری دوره کارشناسی ارشد

نام درس

واحد عملی واحد نظری

پترولوژی تجربی

۰

۲

آتشفشان شناسی پیشرفته

۰

۲

زمین شناسی ایزوتوپ ها

۰

۲

جدایش کانی ها

۱

۱

روش های غیرمیکروسکی شناسایی کانی ها

۱

۰

گوهرشناسی

۰

۲

ژئوشیمی کانسارهای گرمابی

۰

۲

ژئوشیمی کانسارهای رسوبی

۰

۲

کانه زایی و تکتونیک

۰

۲

اين پايگاه در ستاد ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت شده است و همه حقوق مادی و معنوی آن برای پایگاه تخصصی سنگ‌شناسی ایران است. هرگونه استفاده و نشر مطالب اين پايگاه تنها باید با ذکر منبع باشد.    Copyright © 2008-2021.‎‎ All rights reserved.‎‎  Designed by www.sabasa.ir